Com contactar-nos

catalanetslogo6petitPodeu fer comentaris a les nostres entrades o presentar-vos als locals berlinesos del Weinmeisterhaus o el Regenbogenhaus… Però la manera més ràpida i segura de trobar-nos és escrivint un correu electrònic a la Junta de Catalanets, e.V. junta@catalanets.de o a tota la llista de correu catalanets@lists.canuda.net.

Quan es tracta de confirmar assistència a activitats o de consultes puntuals i logístiques sobre funcionament, us recomanem dirigir-les a la Junta i no pas a la llista oberta. Gràcies.

Benvinguts a Berlín!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s